8-the-talab 288

Swami Madhavanand Sarovar

Het distrikt Pali in Rajasthan is een halve woestijn, waarin door de steeds zwakker wordende moessonregen al sinds 10 jaar een buitengewone dorheid heerst. In 3 jaar tijd werd op het terrein van de Ashram een gigantisch groot bekken uitgegraven met een oppervlakte van ongeveer 20.000 m².

Dit bekken is 9 meter diep en kan 125.000 m³ water bevatten. Zo kan in de moessontijd de hoeveelheid regen verzameld worden en het water tot in de droogtetijd bewaard worden. Dit water dient als bewatering voor de velden en bomen en gefiltert ook als drinkwater voor de dorpen in de omgeving van de Ashram.

harvesting-local-action

 

Drinkwaterverdeling in droge tijden

In de laatste jaren viel er in het distrikt Pali slechts ca. 20 cm regen per jaar en de vrouwen moesten vaak tot 10 km in de gloeiende hitte naar de volgende bron gaan, om water voor hun familie te halen. Met de brandweer - tankwagen van de Ashram, die in de droogte tijd 2 a 3 keer per dag wordt ingezet, wordt ook drinkwater aan de omliggende dorpen geleverd.

harvesting-3atraktor