Projecten

Om Ashram

De OM Ashram is het levenswerk van Paramhans Swami Maheshwarananda, deze Ashram wordt gebouwd om de duizenden jaren oude wetenschap van Yoga en de Vedische cultuur te bewaren en door te geven.

Sri Madhavananda Austria Hospital

In de buurt van de Hoofdstraat aan de noordwestelijke rand van de Vishwa Deep Gurukul Sri Swami Maheshwaranda Ashram werd door de regering een omvangrijk stuk land ter beschikking gesteld. Het vier verdiepingen hoge ziekenhuisgebouw in de vorm van een ster werd in 2008 afgebouwd en ging in 2009 van start.

Regenwateroogst project

Het distrikt Pali in Rajasthan is een halve woestijn, waarin door de steeds zwakker wordende moessonregen al sinds 10 jaar een buitengewone dorheid heerst. In 3 jaar tijd werd op het terrein van de Ashram een gigantisch groot bekken uitgegraven met een oppervlakte van ongeveer 20.000 m².

herbebossingsprogramma en ecologische landbouw

In 2004 is de ashram een langdurig herbebossingsprogramma begonnen. Tot nu toe zijn er meer dan 200.000 bomen geplant. In een onderzoeksproject wordt de werking van natuurlijke bestrijdingsmiddelen, zoals substanties van de Neem-Boom, met succes toegepast.