Vegetarische Voeding

Vegetarische Voeding

Juiste voeding is de basis voor onze gezondheid en mentale ontwikkeling. Yoga deelt voeding in drie soorten categorieën in afhankelijk van hun eigenschappen. Deze eigenschappen komen overeen met de drie Gunas* – Sattvisch, Rajasisch en Tamasisch**.

Tamasische voeding, zoals vlees, vis, eieren, alcohol, geconserveerd voedsel en oude opgewarmde voeding, maken ons traag en lui.
Rajasische voeding maakt ons onrustig en agressief, bijvoorbeeld te sterk gekruid voedsel of een overdadige consumptie van chocolade en koffie.
Sattvische voedingsmiddelen daarentegen roepen een uitgebalanceerd en harmonisch gevoel in lichaam en geest op.

Sattvische voeding komt in een lacto-vegetarisch, volwaardig dieet voor, dat bestaat uit granen, groenten, peulvruchten, fruit, noten, zaden, melk en melkproducten. Vegetarische voeding ontgift, zuivert en ontslakt het lichaam en verhoogt de weerstand tegen ziektes.

Yogi’s zijn om verschillende redenen vegetariër. Naast de gezondheidsaspecten, ligt de hoofdreden bij het feit dat alle levende wezens, ook de dieren, kinderen van God zijn. God is de schepper van ons allen. God’s licht schijnt zowel in dieren als in mensen. 

Visva Prani Meri Atma Hai

Alle levende wezens zijn mijn Zelf. 

Alle levende wezens willen gelukkig zijn en vermijden lijden. Een dier voelt angst en pijn, net zoals wij mensen. Dieren zijn ook bang voor de dood, net zoals wij mensen de dood vrezen. Yoga wijst het doden en eten van dieren af, omdat ze ervan bewust zijn dat alle levende wezens verenigd zijn in Eén bewustzijn.

Er bestaat een spreekwoord dat zegt: “Je bent wat je eet.”

De ontwikkeling van de eigenschappen van een mens worden hoofdzakelijk door twee factoren bepaald: gezelschap en voeding. Verkeerde voeding maakt je niet alleen fysiek ziek, maar verwart ook de geest en het verstand. Het verstoort de Prana-energie en roept agressie, depressies en angsten op.

Zoals wij met iedere vezel van ons wezen aan het leven hangen en vrijheid en geluk als het hoogste goed achten, zo wil ook elk dier zich vrij en gelukkig voelen.

Honden, koeien, vogels, paarden en katten voelen vaak intuïtief naderend gevaar of een natuurramp aan. Op dezelfde manier zijn dieren zich instinctief bewust van hun eigen naderende dood. Al dagen voordat dieren naar het slachthuis worden gebracht zijn ze angstig en onrustig. Die doodsangst verspreidt zich door het hele lichaam, en de klieren produceren angsthormonen. We kunnen de fijne stoffen die in het vlees van het dode lichaam opgeslagen zitten niet zien, maar we nemen die doodsangst van de dieren wel in ons op, wanneer we het vlees verteren. Bovendien nemen we naast de dierlijke Prana ook dierlijke eigenschappen en het dierlijke bewustzijn in ons op en daarnaast verhindert het onze spirituele ontwikkeling. De agressie en angst van het dierlijke bewustzijn zinkt diep in ons onderbewustzijn en komt op het moment van onze eigen dood weer in ons bewustzijn tevoorschijn. Ook in de meditatie of in het gebed, wanneer we diep in onszelf gekeerd zijn, komt het voor dat we deze angsten tegenkomen. Daarom hebben vele mensen een onverklaarbare angst voor religie of meditatie.

Ooit zullen we toch deze onbewuste angsten onder ogen moeten komen. Of we reinigen ons bewust door meditatie, gebed en goede daden of we doorleven deze angsten nog een keer op ons moment van sterven. Maar dan kunnen we daar niets meer tegen doen. Ons lot wordt bepaald door de wet van Karma. Je kunt het vergelijken met de situatie van een bergbeklimmer, die ziet dat zijn touw breekt. Op dat moment heeft zijn wil geen enkele kracht en geen invloed meer op de gevolgen. Hij zal vallen of hij wil of niet.

Wijzen en Yogi’s letten niet alleen op wat ze eten, maar ook waar het voedsel vandaan komt. Is het gestolen van iemand of op een verkeerde manier verkregen? Zulke omstandigheden produceren ook negatieve vibraties in diegene die het voedsel eet en het kan innerlijke verstoringen veroorzaken. 

            Guru Nanak kwam eens bij een dorp, waar hij warm welkom werd geheten door een
            zakenman en een boer. Ze nodigden hem beide uit om te komen eten. De zakenman bood
            een rijk bedekte schaal aan met voortreffelijke delicatessen. De boer daarentegen bood
            een simpele maaltijd van brood, uien en olijven aan. Guru Nanak nam de schaal die de
            boer had aangeboden en at het brood.
            De zakenman was diep beledigd en vroeg waarom zijn voedsel was geweigerd.
            Guru Nanak zei: “ Dit voedsel bevat bloed, maar in het voedsel van de boer zit melk. En
            zoals je weet eet ik geen bloed.” De zakenman was enorm verontwaardigd en verzekerde
            Guru Nanak dat het voedsel wat hij had laten brengen zuiver vegetarisch voedsel was en
            dat ook zijn familie streng vegetarisch leefde.
            Toen nam Guru Nanak met een hand een stuk brood van het bord van de boer  en met de
            andere een stuk brood van de schaal van de zakenman. Hij kneep beide broden in zijn
            handen fijn, en zie daar,  uit het brood van de koopman droop bloed, terwijl uit de andere
            melk kwam. Daarop zei Guru Nanak tegen hem: “Jij hebt je rijkdom door bedrog en
            uitbuiting verworven, terwijl hij zijn geld door hard te werken en eerlijkheid heeft
            verdiend.”

 De kok en het eten staan in rechtstreekse verbinding met elkaar. Daarom moeten we met liefde koken en de spijzen met positieve gedachtes bereiden. Wij mensen kunnen, in tegenstelling tot de dieren, met ons Buddhi (verstand) en Viveka (juist onderscheidingsvermogen) onze weg bewust kiezen. We moeten daarbij zorgvuldig letten op juiste voeding en goed gezelschap. Dit beïnvloedt onze eigenschappen en onze stemming veel meer dan we ons kunnen voorstellen. Hoe wij denken en handelen staat in direct verband met de kwaliteit van ons voedsel en het gezelschap dat we hebben. Dit heeft ook invloed op ons Karma.

Hoe kunnen we onze huisdieren zoals honden, katten, hamsters, parkieten etc. verwennen en liefde geven, terwijl we tegelijkertijd het geen probleem vinden gebraden kip, visfilets, rund- of varkensvlees te kopen en te eten. Veel mensen staan er niet bij stil dat voor hun ‘smaakpapillen’ deze dieren worden gemarteld en opgeofferd.

Een Zelfverwezenlijkt persoon zegt: “Wanneer je geen leven kunt geven, heb je ook geen recht het weg te nemen.” Ieder levend wezen, mens of dier, dat op gewelddadige wijze gedood wordt, voordat het de voor hem voorbestemde tijd geleefd heeft, moet waarschijnlijk een lange omweg maken door het astrale niveau, voordat het weer kan incarneren in een nieuw lichaam om zijn bestemming te vervullen. Daarom neemt een persoon, die de dood van een levend wezen op zijn geweten heeft, of die zijn leven vernietigt (zoals in zelfmoord) een erg zwaar Karma op zich.

Vlees is dood voedsel en genereert de dood in ons. Vegetarisch voedsel daarentegen levert ons de basis voor vitaliteit, gezondheid en spirituele ontwikkeling. Vanuit gezondheidsstandpunt, net zoals vanuit een spiritueel en ethisch standpunt gezien, is vleesconsumptie de slechtst mogelijke manier van eten. Een ieder die een beetje dieper nadenkt en de gevoelens van andere levende wezens voelen kan, zal dit begrijpen. 

Vleesproductie is niet alleen dierenmishandeling, maar tegelijkertijd ook een verspilling van voedingsmiddelen. Om 1 kg vlees te verkrijgen, moet tussen de 7 en 15 kg graan en peulvruchten gebruikt worden. Het grootste deel van wat onze boeren aan granen verbouwen wordt niet voor de voeding van mensen gebruikt, maar voor het voederen van dieren. Verder gaat 90% van de proteïnen en 99% van de koolhydraten die in granen en peulvruchten zitten verloren, wanneer mensen deze in de vorm van ‘geproduceerd’ vlees consumeren.