mahaprabhuji

De grote indiase heilige en zelfgerealiseerde meester Bhagwan Sri Deep Narayan Mahaprabhuji was een echte incarnatie van goddelijke liefde en wijsheid. Hij leefde in Rajasthan, India, van 1828 tot 1963.

Hij was geboren als een perfecte incarnatie van het goddelijke en zijn leven was rijk aan wonderlijke gebeurtenissen en daden. Vele mensen, die nu nog steeds leven, zijn getuige geweest van deze wonderen in zijn leven. De Ashram van Sri Mahaprabhuji in Bari Khatu, aan de rand van de Thar Woestijn, werd al snel een pelgrimsplaats nadat hij deze wereld verlaten had. Zoekers van over de hele wereld komen hierheen om de heilige uitstraling, die deze plaats doordringt, te voelen.

Sri Mahaprabhuji wijdde zijn leven aan het dienen van alle levende wezens. Door zijn voorbeeld en zijn woorden, gaf hij aan iedereen die bij hem kwam de onveranderlijke en hoogste waarheid van SAT SANATAN DHARMA, onafhankelijk van hun religie, nationaliteit, geslacht of sociale positie. 

SAT SANATAN DHARMA betekent de eeuwige en ware relatie die men heeft met het Goddelijke Zelf. Dit is wat alle levende wezens verenigt. Sat Sanatan Dharma verklaart dat alle levende wezens hetzelfde goddelijke licht bij zich dragen.

"Houd net zoveel van ieder levend wezen als van jezelf" is de essentie van Sri Mahaprabhuji's boodschap aan de mensheid. "Liefhebben" betekent begrijpen, vergeven, helpen en geven. Alle levende wezens zijn kinderen van God en zijn deel van hem. Het doel van het menselijk leven is om die waarheid te realiseren. Dat betekent het opgeven van egoïsme, kortzichtigheid en met allen samenleven in eenheid en harmonie. 

Op 5 december 1963, op 135 jarige leeftijd, verliet Sri Mahaprabhuji deze wereld. Dit vond exact plaats op de dag en het tijdstip die hij een jaar van tevoren voorspeld had.  Maar zijn liefdevolle aanwezigheid blijft voelbaar en het licht dat hij in de harten van zijn toegewijden heeft aangestoken is net zo onuitwisbaar als de vlam van zijn eigen bron.

De hoofdpunten van Sri Mahaprabhuji’s wijsheid zijn samengevat in zijn "Gouden Leer".