devpurijiSRI DEVPURIJI wordt vereerd als een belichaming van God Shiva. De plaats waar hij zijn Ashram had, Kailash (in Rajasthan), draagt dezelfde naam als de berg Kailash in de Himalaya’s (Tibet), die aan God Shiva gewijd is. Sri Devpuriji’s krachten zijn onmetelijk groot. Hij belichaamt alle kenmerken van God Shiva. Shiva is de bevrijder en de vernietiger van het kwaad. Shiva is bewustzijn, zuiverheid en vuur. Hij beschermt zijn toegewijden. Het was God Shiva, die de wijsheid van Yoga naar de mensheid bracht.

Het verslag van Sri Devpuriji’s leven is fragmentarisch. Een van zijn kenmerken was om plotseling uit het niets te verschijnen en op dezelfde onverwachte manier weer te verdwijnen. Overal waar hij kwam gebeurden wonderlijke dingen. Er wordt gezegd dat binnen een cirkel van vijf meter rondom hem geen regen viel en dat zijn voetstappen geen afdrukken achterlieten. 

In zijn Ashram in Kailash hield hij talrijke, waardevolle Satsangs, die bezocht werden door mensen uit heel India. Sri Devpuriji’s woorden waren als goddelijke nectar voor iedereen die hem toegewijd was. Sri Devpuriji’s liefde voor dieren was enorm groot. Hij werd constant gevolgd door horden van koeien, geiten, vogels, honden en slangen. 

Lange tijd bestond er geen afbeelding of foto van Sri Devpuriji. Vroeg iemand hem om een afbeelding, dan zei hij: "Mijn afbeelding is de zon. Wanneer je me ook maar zien wilt, kijk naar de zon." Uiteindelijk heeft hij een kunstenaar toestemming gegeven om een schilderij van hem te maken, vandaar dat ons tenminste één afbeelding van zijn fysieke verschijning is nagelaten.

Sri Devpuriji is de Guru van Sri Deep Narayan Mahaprabhuji. Hun verhouding was er een van enorme eenheid en liefde. Zij waren twee lichamen, maar één Atma (Ziel). Sri Mahaprabhuji drukte zijn toewijding aan zijn meester uit in talrijke poëtische spirituele liederen (Bhajans). Zij beschrijven het hoogste doel van Yoga, het éénworden van het alomvattende, eeuwige en Goddelijke Zelf.

Van Sri Devpuriji's toespraken is helaas niets op schrift gesteld. Slechts enkele zinnen zijn van zijn leerlingen aan ons overgeleverd.

• God neemt zelf het lot van zijn toegewijden op zich.
• Iedere gedachte, ieder woord, iedere handeling die begonnen is met de genade van Gurudev zal
   succesvol zijn.
• Er bestaat geen kracht in het universum die je op den duur kan tegenhouden.
• Houd Gurudev steeds in je hart, dan is je succes verzekerd.

Op een dag openbaarde Sri Devpuriji zijn leerlingen dat hij de volgende dag zijn fysieke lichaam zou gaan verlaten, om zich weer met zijn kosmische licht te verenigen. De mensen konden en wilden het niet geloven, want hij zag er nog zo gezond en krachtig uit. Maar de volgende dag kwamen zijn woorden uit: Sri Devpuriji verliet tijdens de meditatie zijn lichaam. Later werd op deze heilige plek een prachtige gebedshal neergezet.

Alle Yoga leerlingen staan onder Sri Devpuriji's bescherming. De wetenschap van "Yoga in het Dagelijks Leven" wordt ons door Sri Devpuriji en Sri Mahaprabhuji overgedragen. Sri Devpuriji zal ons altijd beschermen. Hij is altijd daar, waar wij aan hem denken, hem vereren en liefdevol herinneren.