Bhakti betekent liefde en toewijding aan God en zijn schepping. Respect en achting voor alle levende wezens en de gehele natuur. Ieder mens kan Bhakti beoefenen, jong of oud, rijk en arm, het maakt niet uit tot welke natie of religie men behoort. Het pad van Bhakti Yoga leidt ons veilig en direct naar het doel.

Bhakti Yoga bestaat ook uit het aanbidden van een Godsbeeld. God is overal. Hij is in ons en om ons heen. Het is alsof  wij met hem verbonden zijn door een dunne draad – de draad van liefde. God is universele liefde. Liefde en goddelijke genade omgeven ons en stromen door ons heen, maar daar zijn we ons niet van bewust. Op het moment dat men dit bewustzijn, deze goddelijke liefde ervaart, wil men niets anders meer. Dan kennen we de ware betekenis van de liefde voor God.

Een persoon zonder Bhakti, is als een vis zonder water, een vogel zonder vleugels, een nacht zonder maan en sterren. Elk levend wezen heeft liefde nodig. Daardoor voelen we ons beschermd en gelukkig, net zoals een kind in de armen van zijn moeder of als een reiziger aan het einde van een lange, zware reis. 


Er zijn twee soorten Bhakti:

·         Apara Bhakti: zelfzuchtige, egoïstische liefde
·         Para Bhakti: universele liefde

Een Bhakta neemt alles, wat er met hem gebeurt, aan als een gift van God. Hij heeft geen wens of verwachting, maar geeft zich alleen over aan God’s wil. Deze Bhakta accepteert iedere situatie in zijn leven zoals hij komt. Het is zijn lot, zijn bestemming. Hij heeft geen wrokgevoelens, zijn enige gebed is: “Moge uw wil geschieden”.

Voordat we dit hoge niveau van goddelijke liefde bereiken, is onze liefde nog vaak met egoïstische gedachten en gevoelens vermengd. Dit betekent dat we inderdaad van God houden, maar wel iets van hem terugverwachten. Veel mensen richten zich tot God als ze hulp nodig hebben, omdat ze in de problemen zitten of pijn hebben. Anderen bidden voor materiële goederen, geld, eer, roem, promotie in hun baan. We moeten er altijd van bewust zijn dat wanneer we de aarde verlaten, we al onze bezittingen achter moeten laten. Dat is waarom niets echte, blijvende waarde heeft. Spirituele zoekenden bidden voor wijsheid en Zelfrealisatie. Vaak scheppen wij in onze gedachten een beeld van God – hoe God in onze ogen is, en hoe hij zou moeten handelen – en om deze reden, zijn wij niet open en klaar voor een Goddelijke openbaring.

In de Bhakti Sutras, beschrijft de wijze Narada de 9 elementen van Bhakti Yoga.

1.      Satsang – goed spiritueel gezelschap
2.      Hari Katha – over God lezen en horen
3.      Shraddha – vertrouwen
4.      Ishvara Bhajana – zingen over God’s lof
5.      Mantra Japa – herhalen van God’s naam
6.      Shama Dama – het terugtrekken en controleren van de zintuigen met betrekking tot wereldse zaken
7.      Santo ka Adar – mensen eren die hun leven aan God gewijd hebben
8.      Santosha – tevredenheid
9.      Ishvara Pranidhana – toewijding aan God

Er bestaat geen spirituele weg zonder Bhakti. Als een student niet van het vak dat hij gekozen heeft houdt, zal hij heel moeizaam zijn eindexamen behalen. Op dezelfde wijze kunnen wij alleen met liefde en toewijding onze oefeningen uitvoeren, onze weg volgen en ons doel bereiken en alle hindernissen overwinnen. Zonder LIEFDE voor alle levende wezens en overgave aan God kunnen we de eenheid met hem niet ervaren.