Het woord Karma betekent "doen, handelen". Iedere mentale of fysieke actie noemen we Karma, dus ook ademen, spreken en bewegen, maar ook iedere gedachte en ieder woord.

Met Karma wordt ook de universele wet van Oorzaak en Gevolg bedoeld. Alles wat we doen, zeggen of denken brengt een effect teweeg, dat volgens de wet van Oorzaak en Gevolg op dezelfde manier bij ons terugkomt. Wat wij geluk noemen is het resultaat van onze vroegere goede daden, en wat we als een ramp of noodlot in ons leven ervaren is de uitwerking van negatieve handelingen uit het verleden.

Vandaar dat de gebeurtenissen die ons overkomen niet ‘toevallig’ plaats vinden, maar eigenlijk worden veroorzaakt door de effecten van onze vroegere en huidige daden. Op deze manier wordt ons lot, bestemming bepaald door ons Karma. Net zoals de bestemming van een afgeschoten pijl vaststaat en voorspelbaar is, tenzij zijn koers is veranderd, of gecorrigeerd door een andere gebeurtenis. Door het beoefenen van “Yoga in het dagelijks leven”, positieve gedachtes, wijsheid en onzelfzuchtige handelingen, kunnen we de werking van onze Karmas verminderen en langzaam ons lot in de richting van het positieve wenden.

Onze huidige situatie is het resultaat van onze vroegere daden en onze huidige acties zullen onze toekomst bepalen. Wanneer we dit begrijpen, kunnen we niemand anders de schuld geven van wat ons overkomt, maar alleen zelf onze verantwoordelijkheid nemen.

Er zijn twee soorten Karmas:

·         Sakama Karma – zelfzuchtige, egoïstische handelingen

·         Nishkama Karma – onzelfzuchtige, zelfloze handelingen

 Egoïstische gedachtes en handelingen versterken de dualiteit tussen ‘mijn’ en ‘dijn’. Daarentegen voert onzelfzuchtigheid ons over de grens van het kleine Ego naar eenheid met alle wezens. Sakama Karma verbindt ons met Chorasi ka Chakra (het wiel van dood en wedergeboorte). Nishkama Karma bevrijdt ons hiervan.

In India wordt de regen, de boom, de rivier en de Heilige als symbool voor onzelfzuchtigheid gezien. Regen komt iedereen ten goede, de mensen, de dieren en de planten.  De boom biedt zijn schaduw aan iedereen die zijn toevlucht zoekt, hij geeft vruchten, zelfs aan diegenen die stenen naar hem werpen. De rivier is er ook voor iedereen. De ree lest zijn dorst in dezelfde rivier als de tijger en de Heilige geeft zijn zegen aan allen zonder onderscheid te maken.

Nishkama Karma is de weg om geen nieuw Karma te creëren en kan zelfs oud Karma doen verdwijnen. Begrijpen, vergeven, geven en helpen zijn de handelingen die ons uit de cirkel van Karma bevrijden.