Gyana betekent kennis, Gyana Yoga is de weg waar de werkelijkheid wordt ontdekt door inzicht,
oefening en kennis. Gyana Yoga heeft vier principes: 
 
I.  Viveka - Onderscheidingsvermogen
II.  Vairagya - Afstand Doen Van
III.  Shatsampatti - De Zes Schatten
IV.  Mumukshtva - Voortdurend Naar God Streven
 
Viveka - Onderscheidingsvermogen
 
Viveka is meest zuivere vorm van kennis. Het kan ook worden beschreven als de hoogste gezagvoerder van ons geweten. Ons geweten zegt ons wat goed en fout is. Meestal weten we heel goed wat we zouden moeten doen, maar onze egoïstische wensen overstemmen vaak de stem van ons geweten. 

Vairagya – Afstand Doen Van

Vairagya betekent zich innerlijk bevrijden van elk verlangen naar aards bezit of genot. Een Gyana Yogi heeft erkend dat alle wereldse geneugten niet werkelijk zijn en daarom geen langdurige waarde hebben. Een Gyana Yogi zoekt het onveranderlijke, het eeuwige, het hoogste – God. Al het aardse is vergankelijk en daarom een vorm van onwerkelijkheid. Werkelijkheid is het Atma, het Goddelijke Zelf, dat onverwoestbaar is, eeuwig en onveranderlijk. Het Atma is vergelijkbaar met ruimte. Ruimte is altijd ruimte – men kan het niet verbranden of snijden. Als we muren optrekken creëren we enkelvoudige, “individuele” delen. De ruimte verandert daardoor zelf niet, en wanneer op een dag alle muren worden verwijderd, blijft er alleen een ongedeelde eindeloze ruimte over.

Shat Sampatti - De Zes Schatten

Dit principe van de Gyana Yoga omvat zes principes:

·         Shama – Het terugtrekken van de zintuigen en de geest.
·         Dama – Controle hebben over de zintuigen en de geest. Zich verre houden van negatieve acties als stelen, liegen en negatief denken.
·         Uparita – Boven de dingen staan.
·         Titiksha – Standvastig en disciplinair zijn, alle moeilijkheden overwinnen.
·         Shraddha -  Geloof en vertrouwen hebben in de heilige schriften en de woorden van de meester.
·         Samadhana – Het hebben van een doel, een bestemming. Wat er ook gebeurt, ons streven moet altijd en alleen gericht blijven op ons doel. Niets mag ons hiervan af brengen.

Mumukshtva - Voortdurend Naar God Streven

Mumukshtva is het brandende verlangen in het hart om God te vinden en zich met hem te verenigen. De hoogste en eeuwige kennis is Atma Gyana, het herkennen van ons ware Zelf. Zelfverwezenlijking is de ervaring, dat we van God niet gescheiden zijn, maar dat we met hem en alle levende wezens één zijn. Als je dit werkelijk realiseert, dan opent zich de begrenzing van ons intellect en een onbegrensde, allesomvattende liefde vervult ons hart. Dan wordt ons duidelijk dat wanneer anderen beschadigd raken, we uiteindelijk zelf ook beschadigd raken. Dan begrijpen en volgen we uiteindelijk het universele gebod van Ahimsa, niet beschadigen. Op deze manier verenigt zich het Gyana Yoga pad met de principes van Bhakti Yoga, Karma Yoga en Raja Yoga.