Bandha's

Bandha's 

Bandha betekent afsluiten, dicht doen, stoppen. Bij de uitvoering van een Bandha, wordt op gecontroleerde wijze de energiestroom naar een bepaald gebied in het lichaam geblokkeerd. Daarom stroomt de energie bij het loslaten van de Bandha sterker en met een hogere druk door het lichaam.

Er zijn vier soorten Bandha's:

 ●        MULA BANDHA – Afsluiting van de Anus

 ●        UDDIYANA BANDHA – Intrekken van het Middenrif

 ●        JALANDHARA BANDHA – Afsluiting met de Kin

 ●        MAHA BANDHA – Gelijktijdige uitvoering van alle drie de Bandhas.

Doorgaans wordt de adem vastgehouden gedurende het uitvoeren van de Bandha's. Mula Bandha en Jalandhara Bandha kunnen zowel na de inademing als na de uitademing uitgevoerd worden. Uddiyana Bandha en Maha Bandha worden alleen na de uitademing uitgevoerd. 

Effecten:Omdat de Bandha's de bloedtoevoer stop zetten, ontstaat er een verhoogde stroom van vers bloed bij het loslaten van de Bandha die oude, dode cellen wegspoelt. Op deze manier worden alle organen versterkt, vernieuwd en verjongd en de bloedcirculatie verbetert. Bandha's werken ook gunstig op de hersencentra, de Nadi's en de Chakra's. De energiekanalen worden gereinigd, blokkades worden opgelost en de uitwisseling van energie verbetert. Bandha's verlichten stress en mentale onrust en zorgen voor innerlijke rust en harmonie.

Waarschuwing: Om te kunnen beginnen met het uitvoeren van de Bandha's moeten de ademtechnieken van niveau 1-5 gedurende een langere periode regelmatig beoefend  zijn.   


Mula Bandha – Afsluiten van de Anus

Uitgangshouding: Meditatiehouding
Concentratie: op de Muladhara Chakra
Ademhaling: Adem diep in en houd de adem vast
Herhaling: 3-5 ronden

Uitvoering: Adem diep in en houd de adem vast. Plaats de handen op de knieën, trek de schouders op en buig het lichaam naar voren. Concentreer je op de Muladhara Chakra en trek de anusspieren stevig aan. ► Houd het aanspannen van de spieren en de ademhaling zolang het aangenaam is vast. ► Kom met een lange uitademing terug in de uitgangshouding. ► Adem normaal en blijf enige tijd in deze positie zitten.

Effecten: Versterkt de bekkenbodemspieren, verminderd aambeien en verstopping in het bekkengebied. Brengt het autonome zenuwstelsel tot rust, kalmeert en ontspant de geest. Op spiritueel niveau activeert en reinigt Mula Bandha de Muladhara Chakra. Het wekt het slapende bewustzijn en de Kundalini Shakti op.

Waarschuwing: Een langere en intensievere uitvoering van Mula Bandha mag alleen onder begeleiding van een ervaren leraar van “Yoga in Daily Life” gedaan worden.

 

 Uddiyana Bandha – Intrekken van het Middenrif

Uitgangshouding: Meditatiehouding of  Staand
Concentratie: op de Manipura Chakra
Ademhaling: helemaal uitademen en de adem vasthouden
Herhaling: 3-5 ronden

Uitvoering: Adem helemaal uit en houd de adem vast. Plaats de handen op de knieën, trek de schouders op en breng het lichaam iets naar voren, houd de rug recht. (Bij het uitvoeren in stand, zet de benen iets uit elkaar en houd de knieën licht gebogen) ► Concentreer je op de Manipura Chakra en trek de buikspieren zo ver mogelijk naar binnen en omhoog in de buikholte. ► Houd de positie zolang mogelijk vast. ►  Laat de spierspanning los en kom met een diepe inademing terug in de uitgangshouding. ► Adem normaal en verblijf enige tijd in deze positie.

Effecten: Activeert de Manipura Chakra en de zonnevlecht. Stimuleert de darmactiviteit en helpt tegen constipatie. Stimuleert de alvleesklier en helpt bij diabetes. Versterkt het immuunsysteem. Zorgt voor mentale balans, verminderd irritatie en boosheid en verdrijft een depressieve stemming.

Waarschuwing: Voer de oefening alleen uit op een lege maag! Beoefen deze Bandha niet bij een hoge bloeddruk.

 

Jalandhara Bandha –  Afsluiting met de Kin

Uitgangshouding: Meditatiehouding
Concentratie: op de Vishuddhi Chakra
Ademhaling: adem diep in en houd de adem vast
Herhaling: 3-5 ronden

Uitvoering:Adem diep in en houd de adem vast. Plaats de handen op de knieën, breng de schouders omhoog en buig het lichaam iets naar voren, houd de rug recht. Druk de kin stevig tegen de borstkas of tussen de sleutelbeenderen, zodat de luchtpijp en de slokdarm goed afgesloten zijn. ► Concentreer je op de Vishuddhi Chakra en houd de adem zolang het aangenaam is vast. ► Breng het hoofd omhoog en kom met een lange uitademing weer terug in de uitgangshouding.►Adem normaal en blijf enige tijd in deze positie zitten.

Effecten: Deze oefening wekt de energiecentra op, vooral de Vishuddhi Chakra. Het zorgt ervoor dat je langere tijd de adem kunt vasthouden en ontwikkelt het concentratievermogen. Werkt gunstig bij keelproblemen en reguleert de schildklierfunctie.

Waarschuwing: De adem mag niet langer vastgehouden worden, dan gemakkelijk mogelijk is. Bij bestaande schildklierproblemen raadpleeg eerst een dokter voordat met de uitvoering begonnen wordt.

 

Maha Bandha - De Grote Bandha

Uitgangshouding: Meditatiehouding
Concentratie: op de Muladhara, Manipura en Vishuddhi Chakra
Ademhaling: adem helemaaal uit en houd de adem vast
Herhaling: 3-5 ronden

Uitvoering: Adem diep in en adem helemaal uit door de mond. ► Houd de adem vast na de uitademing. ► Plaats de handen op de knieën, trek de schouders op en buig het bovenlichaam iets naar voren, terwijl de rug recht blijft. ► Voer Jalandhara Bandha uit en concentreer je op de Vishuddhi Chakra. ► Voer Uddiyana Bandha uit en concentreer je op de Manipura Chakra. ► Voer uiteindelijk Mula Bandha uit en concentreer je op de Muladhara Chakra. ► Blijf in deze positie, waarbij alle drie de Bandhas worden vastgehouden, zolang de adem gemakkelijk vastgehouden kan worden. ► Laat de Bandha's in dezelfde volgorde los als hoe ze aanvankelijk werden ingezet. ► Adem diep in en kom terug in de uitgangshouding. Adem normaal en blijf enige tijd in deze positie zitten.

Effecten: Werkt gunstig op de gezondheid van het hele lichaam, vooral op het autonome zenuwstelsel, de inwendige organen, spieren en zenuwen. Heeft een positieve invloed op de geest.

Waarschuwing: De waarschuwingen  die voor iedere individuele Bandha gegeven zijn gelden ook voor Maha Bandha.