Zelfonderzoek Meditatie

"Innerlijk loslaten is het allerbelangrijkste. Het loslaten van materiële zaken is zinloos, indien je er innerlijk nog steeds aan verbonden bent. Laat je negatieve eigenschappen los, zoals je ego, je woede, je wellust en je haat. Dan zal het pad naar innerlijke vrede en verlichting voor je open liggen." 

De “Zelfonderzoek Meditatie” is een belangrijk onderdeel van het systeem “Yoga in Daily Life”. Net zoals bij de Asana's en Pranayama's worden de concentratie en meditatie oefeningen stapsgewijs en systematisch opgebouwd.In de "Zelfonderzoek Meditatie" voeren we eerst oefeningen uit om volledige lichamelijke ontspanning en geestelijke rust te krijgen. Vervolgens trainen en ontwikkelen we ons concentratie- en voorstellingsvermogen. Daarna bekijken we de inhoud van ons eigen bewustzijn, onze eigenschappen, voorstellingen en denkwijzen.

De Technieken van de "Zelfonderzoek Meditatie" 

  • leiden ons tot Zelfkennis, door Zelfacceptatie en Zelfverwezenlijking
  • stellen ons in staat om ons van negatieve eigenschappen en gewoonten te bevrijden.
  • helpen ons de goede eigenschappen in ons, zoals compassie, begrip, empathie, tolerantie, liefde en vergeving op te wekken en te ontwikkelen.
  • leiden ons tot het verwezenlijken van innerlijke vrede, begrip en wijsheid, zodat levensproblemen overwonnen kunnen worden.