Er bestaat geen hemel en geen hel, behalve in jouw eigen hart.
Jouw eigen gedachten zijn tegelijkertijd vervuld van een hemels geluk en een helse kwelling.


De voorgaande oefeningen hebben de flexibiliteit van de wervelkolom vergroot en de lichamelijke conditie verbetert. Tevens is bewust gemaakt wat het belang van ontspanning is. Er is benadrukt dat iedere oefening langzaam uitgevoerd moet worden. De bewegingen worden met de ademhaling gecoördineerd, bewegingsloos pauzerend in iedere houding en altijd met volledige concentratie uitgevoerd. Als het beoefenen wordt gecontinueerd en vooruitgang op het Yogapad geboekt wordt, dan is het nog belangrijker om aandacht aan de exacte uitvoering van alle oefeningen te besteden en geconcentreerd te blijven tijdens het uitvoeren van iedere beweging. Yoga oefeningen zorgen voor een goede gezondheid en het laat sluimerende krachten in het lichaam ontwaken, die voor het leven van groot belang zijn.

In de Bhagavad Gita (VI/15) wordt gezegd: “Degene die door Yoga het lichaam onder controle heeft en zijn gevoelens, zintuigen en geest kan beheersen, ontdoet zich van de ketens van verlangen, angst en verwardheid en bereikt vrede en het hoogste geluk.”

Dit alles kan bereikt worden door Yoga, mits de technieken systematisch, regelmatig en met vertrouwen en toewijding uitgevoerd worden.